Co jest izolatorem?

Izolatorami nazywane są przedmioty, które nie przewodzą prądu elektrycznego. W izolatorze, przy kontakcie z prądem elektrycznych, elektryzuje się tylko ta jego część, która wchodzi w bezpośredni kontakt z przedmiotem naelektryzowanym, nie przewodzi go jednak dalej. Substancji, będących izolatorami, jest bardzo dużo, wśród nich znajdują się wiele przedmiotów codziennego użytku, znajdujących się w każdym gospodarstwie domowym. Dzieląc izolatory ze względu na stan skupienia, wyróżniamy: gazy- gazy szlachetne, z naciskiem na te, wchodzące w skład powietrza atmosferycznego, czyli hel, argon, neon oraz składniki powietrza niebędące gazami szlachetnymi”;” ciecze, w której to kategorii znajdziemy głównie rozpuszczalniki, oleje mineralne, stosowane w transformatorach czy oleje silikonowe”;” wreszcie ciała stałe, których jest najwięcej i są zarówno pochodzenia organicznego: gumy naturalne, kauczuk, papier, celuloza, drewno, parafina, wosk, ebonit, żywice syntetyczne, polichlorek winylu i inne tworzywa sztuczne, jak i nieorganicznego- mika, azbest, szkło czy porcelana.