Co otrzymuje się z węgla kamiennego?

Węgiel kamienny to kopalina zbudowana w siedemdziesięciu procentach z czystego węgla. Złoża węgla kamiennego wydobywane są głównie do celów energetycznych. Węgiel jest świetnym opałem. Wykorzystywany jest w elektrowniach węglowych i elektrociepłowniach. Węgiel kamienny jest również surowcem w procesach chemicznych. Kopalina ta poddana obróbce rozkłada się na wiele czynników, które wszystkie znajdują zastosowanie w przemyśle bądź energetyce. Z węgla kamiennego poddanego procesowi prażenia bez dostępu powietrza otrzymujemy koks. Jest to główny produkt tej reakcji. Otrzymujemy wtedy również smołę węglową wykorzystywaną do produkcji opon. Innymi produktami tej reakcji są gazy opałowe, benzol i paliwa silnikowe. Węgiel wykorzystywany jest jeszcze wielu innych dziedzinach życia. Podczas różnych procesów chemicznych i odpowiedniej obróbki z węgla powstaje bardzo dużo rzeczy codziennego użytku. Nawet farby pochodzą od węgla. W lecznictwie węgiel również znalazł swoje miejsce gdyż powszechnie znana aspiryna jest produkowana na bazie węgla właśnie. Węgiel kamienny m bardzo szerokie zastosowanie w życiu ludzi choć wszystkim kojarzy się jedynie z opałem.