co oznacza nazwa unicef?

UNICEF (Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci) jest organizacją humanitarną, która należy do systemu ONZ. UNICEF został oficjalnie powołany jedenastego grudnia 1946 roku, a jego główną siedzibą został Nowy Jork. Polski Komitet Narodowy UNICEF znajduje się w Warszawie. Pomysłodawcą i głównym inicjatorem UNICEF był Polak dr Ludwik Rajchman. Głównym zadaniem organizacji jest pomaganie dzieciom w takich zakresach jak: żywność, ochrona zdrowia, ochrona przed przemocą oraz pomoc w edukacji. Obecnie organizacja ma zasięg globalny, czyli działa na całym świecie. W roku 1954 UNICEF został na przejęty przez ONZ. W roku 1965 UNICEF został laureatem Pokojowej Nagrody Nobla. Flaga UNICEF znajduję się obecnie na strojach siatkarek oraz piłkarzy hiszpańskiego klubu sportowego FC Barcelona. Tradycją jest, że na Boże Narodzenie UNICEF wydaje specjalne kartki pocztowe, z których dochody przeznacza na wykonywanie celów swojej działalności. Organizacja całorocznie również sprzedaje produkty charytatywne. Tomasz Szatkowski