Co oznacza stwierdzenie człowiek jest istotą społeczną?

Cywilizacja jest to stopień rozwoju danego ludu na określonym terytorium pod względem wytworzenia więzi społecznych, norm prawnych. Ważna jest także interakcja tejże ludności z środowiskiem naturalnym a także rozwój świadomości społecznej. Dla określenia tych wyznaczników bierze się pod uwagę złożoność wypracowanego pisma, urbanizacja i jej rozplanowanie, istnienie obiektów kultu, obecność wymiany handlowej, a także istnienie jakiejś organizacji państwowej. Wszystko to możliwe jest dzięki temu, że człowiek jest istotą społeczną, nie potrafi żyć sam, aby się uczyć i rozwijać potrzebuje obecności innych jednostek a skutkiem tego jest społeczeństwo czy właśnie cywilizacja, która jest pojęciem szerokim ale w związku z tym spornym. Wyróżniamy więc cywilizację afrykańską, andyjską, arabską, bizantyjską, chińską, egipską, helleńską, indyjską, rzymską, środkowoamerykańską, słowiańską, łacińską. Mówi się także o cywilizacjiMajów, Mezopotamii. Istnieje pogląd, że każde większe zbiorowości muszą się zwalczać, obecnie istnieje wiele prac naukowych, na ten temat i każda opisuje inne cywilizacje i grupy, każda z nich zasadniczo się różni dlatego jeżeli się spotykają nie mogą współżyć pokojowo. Niektórzy naukowcy uważają, że należy to pojęcie rozszerzyć poza ludzkość.