co oznacza znak unicef

Znak organizacji, jaką jest UNICEF, to jeden z najbardziej rozpoznawalnych znaków graficznych światowych organizacji niosących pomoc potrzebującym. Najczęściej jest w dwóch barwach: białym i niebieskim. Niebieskie jest tło loga, natomiast białe znak i nazwa organizacji. Znak składa się z trzech elementów. Jednym z nich jest zarysowany kontur kuli ziemskiej z kilkoma równoleżnikami i południkami. Ziemia stanowi tło do dwóch postaci: dziecka i dorosłego człowieka. Pozycja ludzi na tym znaku jest następująca: dorosły trzyma w rękach dziecko i trochę je podnosi. Postacie zwrócone są do siebie twarzami. Trzecim elementem są dwie gałązki drzewa laurowego okalające od spodu całe logo. Organizacja UNICEF działa w ramach ONZ, czyli Organizacji Narodów Zjednoczonych. UNICEF to skrót od angielskiej nazwy organizacji, która w Polsce istnieje pod nazwą Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci. Jaka sama nazwa wskazuje organizacja ta pomaga najmłodszym w trudnych sytuacjach na całym świecie przykładowo podczas konfliktów zbrojnych czy kataklizmów.