co powoduje dziurę ozonową?

Mianem “”dziury ozonowej”” określa się zjawisko, które polega na zmniejszaniu się ilości ozonu w ozonosferze. Zjawisko jest niebezpieczne, ponieważ ozon jest odpowiedzialny za wchłanianie promieniowania ultrafioletowego docierającego do Ziemi ze Słońca. Główną przyczyną powstawania dziury ozonowej jest niszczenie się ozonu w atmosferze poprzez freony. Kolejna przyczyna to silne wiatry, które roznoszą różnego rodzaju zanieczyszczone gazy w tym freony. Utworzone przez dziurę ozonową promieniowanie jest bardzo szkodliwe dla organizmów żywych, prowadzi do uszkodzeń komórek, poprzez silne oparzenia. Silne promieniowanie powoduje również osłabienie odporności co wiążę się z ryzykiem zarażenia chorobami wirusowymi i pasożytniczymi. Zbyt silne promieniowanie UV negatywnie wpływa na rośliny i może doprowadzić do wyniszczenia wielu gatunków. Zanik ozonu w atmosferze prowadzi także do zmian klimatycznych na naszej planecie. Jak widać zjawisko dziury ozonowej jest bardzo groźne i może doprowadzić do wielu chorób Tomasz Szatkowski