Co to było generalne gubernatorstwo?

Generalne Gubarnatorstwo (zwane także Generalna Gubernią) był to swoisty twór, utworzony przez państwo Niemieckie na okupowanych ziemiach polskich. Generalne Gubernatorstwo nie było stricte państwem, było odrębnym tworem pozapaństwowym, założonym na tych obszarach Polski, które jako tereny podbite przez Niemców nie zostały włączone bezpośrednio do Rzeszy, ale pozostawały do pewnego stopnia autonomiczne. Utworzenie Generalnego Gubernatorstwa miało soje źródło w dekrecie wydanym przez Adolfa Hitlera jako władcy Rzeszy Niemieckiej, w roku 1939. Czas funkcjonowania Generalnego Gubernatorstwa to lata II wojny Światowej (1939 – 1945). Specyfika tego tworu polegała na tym, że obok organów władzy III Rzeszy, równolegle funkcjonowały tez organa władzy polskiej, które jednak podlegały prawu państwa niemieckiego. Generalne gubernatorstwo było swego rodzaju para państwem utworzonym dla pełniejszej kontroli podbitych terenów. Należy jednak mieć na uwadze rozróżnienie od tych obszarów, które wcielono bezpośrednio do Rzeszy, po ich podbiciu.