co to jest folklor

Folklor to określenie, które stosuje się, aby opisać kulturę ludową jakiegoś narodu, grupy etnicznej czy regionu. Odnosi się nie tylko do czasów przeszłych, ale i teraźniejszych. To co wyróżnia folklor to przede wszystkim to, że jest on ciągle żywy i kultywowany. Dają temu przykład zespoły ludowe, które opierają swoją twórczość na dziedzictwie kulturowym swoich przodków i przekazują je dalej następnym pokoleniom poprzez sztukę. Folklor może dotyczyć muzyki, tańca, pieśni, zdobnictwa, architektury, gwary, krawiectwa, sztuki użytkowej i praktycznie każdej dziedziny życia, nawet niektórych rzemiosł, które z czasem zanikają. Folklor jest typowy i inny dla każdego regionu. To właśnie między innymi dzięki niemu możemy wyróżnić jakieś podziały dotyczące grup etnicznych czy narodów. Można stwierdzić, iż obecnie folklor przeżywa swój renesans, a jego elementy są obecne w modzie, współczesnej muzyce i architekturze. W skrócie folklorem można określić kulturę ludową, która jest kultywowana przez współczesnych ludzi w jakiś sposób.