Co to jest FQDN?

W pełni kwalifikowana nazwa domeny (FQDN), jest czasami określana jako bezwzględny nazwa domeny, Określa ona jej dokładną lokalizację w hierarchii drzewa w systemie DNS. Zawiera informacje o wszystkich poziomach domen, w tym domeny z najwyższego i najniższego poziomu W pełni kwalifikowana nazwa domeny wyróżnia się brakiem dwuznaczności: może być interpretowana tylko w jeden sposób. FQDN powstał z potrzeby ujednolicenia internetowych nazw których przybywało w latach 1980. Na przykład, biorąc pod uwagę urządzenie z lokalnym hostem myhost i nazwę domeny example.com, w pełni kwalifikowana nazwa domeny będzie brzmiała myhost.example.com. dlatego FQDN jednoznacznie identyfikuje urządzenie. W systemie Domain Name System, w pełni kwalifikowana nazwa domeny jest określona kropką po każdym wyrazie . Jednak wiele przeliczników DNS i skryptów przetwarza nazwę domeny zawierającą kropkę w dowolnym położeniu, jako w pełną i kompletną lub dodają końcową kropkę potrzebną do znalezienia korzenia drzewa DNS.