co to jest geneza?

Geneza to inaczej źródło, punkt wyjścia. Geneza dotyczyć może utworu literackiego, wydarzenia, ale także zupełnie innych rzeczy. W przypadku genezy utworu literackiego, jest ona powodem czy też punktem wyjścia i przyczyna, dla której utwór powstał. Na przykład wydarza się pewna historia, ma miejsce jakieś wydarzenie w życiu autora, a następnie on decyduje się napisać utwór, który wprost wynika ze stanu umysłu w chwili, kiedy doświadczał pewnych emocji. Geneza jakichś wydarzeń to moment w przeszłości, który bezpośrednio wpłynął na teraźniejszość lub przyszłość. Często rozpatrując zdarzenie lub jakiś inny przedmiot osadzony w teraźniejszości, szukamy źródeł jego powstania w bliższej lub dalszej przeszłości. W ten sposób poszukujemy jego genezy. Zatem, jeżeli odwołujemy się do powodów, dla których coś jest takie anie inne dziś, szukamy genezy tego czegoś. Słowo geneza jest dość uniwersalnym słowem, odnoszącym się do wielu rzeczy. W genezie człowieka czy raczej powstania człowieka upatrujemy, w zależności światopoglądu, interwencji Boga lub sił przyrody.