czym dla ciebie jest kolorowa rewolucja?

Kolorowa rewolucja jest dla mnie tożsama z ruchami społeczeństw, występujących w różnych krajach, a mających na celu dokonanie się przemian polityczno-społecznych. Termin ten jest powszechnie używany przez media na całym świecie. Do tego zjawiska możemy zaliczyć m.in. “”rewolucję róż”” w 2003 roku w Gruzji, “”pomarańczową rewolucję”” na przełomie 2004/2005 roku, która miała miejsce na Ukrainie, “”dżinsową rewolucję”” w 2006 roku na Białorusi. “”Rewolucja róż”” polegała na protestach pokojowych, w wyniku których ówczesny prezydent Eduardo Szewardnadze ustąpił, a w wyniku tego nowym prezydentem Gruzji został Michaił Saakaswzwili, który był prozachodnim reformatorem. Z kolei pomarańczowa rewolucja, która miała miejsce na Ukrainie prezydentem został Wiktor Juszczenko, a premierem została Julia Tymoszenko. Z kolei “”dżinsowa rewolucja”” na Białorusi w 2006 roku, niestety się nie powiodła i nie spowodowała żadnych zmian na białoruskiej scenie politycznej. Niestety należy pamiętać, że nie wszystkie protesty skierowane przeciwko rządowi, głowie państwa lub obecnie istniejącej sytuacji społeczno-politycznej się powiodły i były skuteczne, prowadząc do planowanych przez reformatorów zmian.