czym różni się odpowiedź immunologiczna pierwotna od wtórnej?

Pierwotna odpowiedź immunologiczna występuje po upływie 3-14 dni od wystąpienia pierwszego kontaktu z danym antygenem. Antygenem nazywamy substancję, która wykazuje następujące cechy charakterystyczne: immunogenność (jest do zdolność do powstania odpornościowej odpowiedzi w wyniku kontaktu z nim) oraz antygenowość ( polega na zdolności umożliwiającej wiązanie się ze swoistego rodzaju przeciwciałami). Należy jednak pamiętać, że po upływie kilku tygodni od kontaktu z tym antygenem, odpowiedź ta wygasa. Jeżeli nasz organizm powtórnie zetknie się z tym samym, konkretnym antygenem, to dojdzie do wywołania tzw. wtórnej odpowiedzi immunologicznej organizmu. Należy pamiętać, że w porównaniu od pierwotnej, wtórna odpowiedź immunologiczna jest o wiele silniejsza i szybsza. To zjawisko i proces jest możliwe dzięki funkcjonowaniu naszych komórek pamięci. Ciekawostką jest to, że te komórki pozostają w naszym organizmie przez wiele lat. Ponadto w razie zaistniałej potrzeby są w stanie uruchomić odpowiednie obronne systemy, gdy nasz organizm ponownie zetknie się z konkretnym, a jednocześnie tym samym antygenem.