dlaczego ludzie lunatykują?

Niektórzy ludzie mają zdolność do lunatykowania w nocy. Jest to przypadłość często uwarunkowana genetycznie, która zwykle bez śladu przemija. Chodzenie we śnie może być również uwarunkowane czynnikami środowiskowymi o charakterze medycznym lub fizjologicznym. Jeśli chodzi o uwarunkowania genetycznie, stwierdzono, że jeśli u bliźniąt jajowych, krewny lunatykował, to wtedy ryzyko lunatykowania jest 10 razy większe. Jeśli chodzi o drugą grupę czynników, to możemy do nich zaliczyć m.in. niedobór magnezu, stres, zatrucie alkoholowe, brak snu, gorączkę. Zażywanie leków np. nasennych, uspokajających, neuroleptyków, przeciwhistaminowych również zwiększa szansę chodzenia we śnie. Również czynniki fizjologiczne sprzyjają lunatykowaniu. Możemy do nich zaliczyć m.in. obturacyjny senny bezdech (głośne i nieregularne chrapanie), kwaśne odbijanie (refluks przełykowo-żołądkowy), ciąża, miesiączka. Ponadto możemy do nich zaliczyć gorączkę, zaburzenia rytmu serca, astma nocna, drgawki (nocne napady padaczkowe). Lunatykowanie jest groźną przypadłością, której nie można lekceważyć.