epikurejczyk kto to?

Epikurejczyk to wyznawca poglądów epikurejskich, które zostały sformułowane przez filozofa Epikura. Epikurejczykiem jest osoba, która jest kontynuatorem i zwolennikiem filozofii epikurejskiej. Według niej, drogą do osiągnięcia szczęścia jest przyjemność. Uważa ona również, że celem życia każdego człowieka jest osiągnięcie szczęścia. Osoba ta korzysta z uciech życia bez skrępowania i wstydu. Jest sybarytą i wygodnisiem, dla którego wygodne i przyjemne życie jest celem, do którego uparcie i niezłomnie dąży. Epikurejczyk jest hedonistą, dla którego szczęście i przyjemność liczy się ponad wszystko. Jest zwolennikiem poglądów sformułowanych przez Epikura, który twierdził i głosił, że dążąc do szczęścia należy to czynić w sposób rozumny. Uważał on, że ataraksja, czyli równowaga i spokój ducha wobec spotykających nas przeciwności i trudności losu, jest najlepszą postawą jaką możemy przybrać w stosunku do życia. Najlepszą postawą wobec życia jest stoicyzm. Szczęście w życiu doczesnym możemy osiągnąć dzięki cnotom etycznym.