gdzie znajduje się fresk ostatnia wieczerza?

Ostatnia Wieczerza była najważniejszą kolacją w dziejach ludzkości. Fresk Ostatnia Wieczerza znajduje się w jednym z włoskich miast, a mianowicie w Mediolanie, a dokładnie w kościele o Santa Maria della Grazie. Twórcą tego słynnego na całym świecie fresku jest wybitny renesansowy twórca Leonardo da Vinci. Ostatnią Wieczerzą według przekazów ewangelicznych nazywamy paschę Jezusa ze swoimi uczniami. Miała ona miejsce w Wieczerniku, w przeddzień męczeńskiej śmierci Jezusa Chrystusa. W doktrynie katolickiego kościoła był to moment ustanowienia przez Jezusa Chrystusa zarazem: jednego z sakramentów świętych, a mianowicie sakramentu Eucharystii oraz kapłaństwa. We wszystkich czterech Ewangeliach Świętych znajdujemy opis Ostatniej Wieczerzy Jezusa Chrystusa ze swoimi apostołami. Natomiast toczą się spory, na temat dokładnej chronologii tej wieczerzy, ponieważ występują różnice pomiędzy Ewangelią Św. Jana a Ewangeliami Synoptycznymi (Ewangelia Św. Marka, Ewangelia Św. Łukasza oraz Ewangelia Św. Mateusza).