jak napisać metodologie w pracy licencjackiej?

Skuteczne przeprowadzenie badań naukowych, które zawrzemy w naszej pracy licencjackiej czy magisterskiej wymaga napisania wcześniej poprawnie rozdziału metodologicznego. Jest to jednych z niezbędnych rozdziałów empirycznych prac licencjackich, magisterskich. Najpierw powinniśmy skupić się na wybraniu właściwego tematu naszej pracy. Następnie musimy się skoncentrować na ustaleniu przedmiotu badawczego oraz celów praktycznych i teoretycznych naszej pracy. Kolejnym krokiem będzie ustalenie kwerendy i zakresu literatury, którą zawrzemy w naszej pracy. Następnie niezbędne jest określenie problemów badawczych. Następnym krokiem będzie sformułowanie i wysunięcie hipotezy głównych oraz kilku hipotez roboczych. Kolejnym krokiem, który musimy zrobić będzie zastanowienie się i sformułowanie zmiennych badawczych dwojakiego rodzaju: zależnych oraz niezależnych od badacza. Następnie wybieramy odpowiednie do tematu naszej pracy: techniki, narzędzia oraz metody badawcze. Następny krok to już przeprowadzenie badań właściwych i zanalizowanie otrzymanych z nich danych i informacji. Ostatnim krokiem będzie sformułowanie wyników badawczych, przydatne dla teoretyków, jak i w działalności praktycznej.