jak powstaje mgła?

Mgłą nazywamy krople wodne lub też lodowate kryształy, które są zawieszone w powietrzu. Różnica pomiędzy mgłą a chmurami jest następująca: dolna podstawa mgły dotyka powierzchni Ziemi, natomiast chmura nie styka się z Ziemią i jest nad nią. Z powodu mgły widoczność spada poniżej 1 km. W wyniku obecności mgły przy gruncie widzialność staje się znacznie ograniczona. Wyróżniamy następujące rodzaje mgły: mgły radiacyjne, mgły adwekcyjne oraz smog. Smog powstaje w wyniku działania mieszkanki dymu oraz spalin. Z kolei mgły radiacyjne powstają w wyniku obniżenia się temperatury powietrza poniżej punktu rosy, wówczas następuje proces kondensacji wodnej pary i w wyniku zaistniałych warunków powstaje wtedy mgła. Natomiast mgły adwekcyjne tworzy się, gdy napłynie wilgotne i cieplejsze powietrze nad zimniejszym podłożem. Powietrze wtedy wychładza się. W wyniku zaistniałych warunków atmosferycznych następuje zjawisko kondensacji. Możemy wyróżnić następujące rodzaje mgieł adwekcyjnych: mgły radiacyjno-adwekcyjne, mgły powstałe w wyniku wyparowania, mgły orograficzne oraz mgły frontowe.