Jakie jest prawo ohma?

Prawo Ohma mówi o tym, że natężenie płynącego przez przewodnik prądu elektrycznego wprost proporcjonalne do wartości napięcia elektrycznego na jego końcach. Jest również odwrotnie proporcjonalne do rezystancji przewodnika. Prawidłowość ta odkryta została w latach 1825-26 przez niemieckiego fizyka Georga Simona Ohma. W latach 1833-49 był on profesorem politechniki w Norymberdze, a po roku 1849 był jednym z wykładowców na uniwersytecie w Monachium. Obszar jego zainteresowań obejmował głównie zagadnienia z dziedziny akustyki i elektryczności. Chociaż prawo Ohma nie jest uniwersalnym prawem przyrody, ma ono duże znaczenie historyczne, a także praktyczne. Opisana przez niemieckiego fizyka zależność spełniona jest jedynie dla pewnej klasy materiałów, w ograniczonym zakresie prądów i napięć. Są one określane mianem liniowych (omowych). Natomiast materiały niespełniające założenia nazywane są nieliniowymi (nieomowymi). Prawo Ohma było pierwszym ilościowym opisem matematycznym przepływu prądu elektrycznego.