Jakie jest znaczenie warstwy ozonowej dla istnienia biosfery

Ekosystem oznacza relacje życiowe, jest to nazwa struktury naturalnej związanej z funkcjonowaniem przyrody i jest elementem sfery życiowej nazywanej biosferą. Ważne są też dla niej relacje zachodzące pomiędzy organizmami a otaczającymi ich czynnikami. Dokładniej mówiąc są to powiązania jakie zachodzą pomiędzy organizmami żywymi a abiotycznym środowiskiem. Jest to układ organizmów, który jest dynamiczny, zespół żywych jednostek jest nazywany biocenozą a relacje, które zaistnieją między nimi są nazywane siecią troficzną, musi być ona gdzieś umiejscowiona jest to biotyp w nim zachodzą rekcje chemiczne i obieg materii. Ekosystem jest to więc biocenoza, która występuje w określonym biotypie. Struktura ekosystemu jest to rozmieszczenie elementów, gatunków, które są najprostsze do tych najbardziej złożonych. Ekosystem morski przykładowo to będą, glony, meduzy, ryby, foki, rekiny, które są na szczycie łańcucha pokarmowego. Wszystkie te układy organizmów żywych nie istniałyby gdyby nie warstwa ozonowa otaczająca Ziemię. Ta otoczka ozonu, powstrzymuje promieniowanie słoneczne, przepuszcza promienie w dużo mniejszej i bezpieczniejszej ilości dla życia. Gdyby jej nie było promieniowanie ultrafioletowe spaliłoby wszystko na Ziemi.