jakie są przyczyny i skutki niszczenia raf koralowych na świecie

Rafy koralowe to ogromne i bogate we wszelakie formy życia zbiorowiska. Najczęściej występują w ciepłych i stosunkowo płytkich morzach i oceanach. Największe rafy koralowe występują przy wybrzeżach Australii, inne bardzo popularne są atrakcją dla nurkujących w Egipcie. Rafy koralowe to bardzo delikatny ekosystem, który jest wrażliwy na wszelkie zmiany zachodzące w środowisku. Zagrożeniem dla raf koralowych jest sam człowiek i jego działalność. Ludzie pozyskują z raf gąbki i koralowce bardzo cenne między innymi w przemyśle kosmetycznym. Dużym zagrożeniem są tez wycieki ropy naftowej z tankowców, które dosłownie niszczą rafę raz na zawsze. Z racji miejsca swojego występowania i walorów widokowych rafa jest częstym miejscem nurkowań szczególnie, jeśli występuje blisko znanych kurortów nadmorskich, co też negatywnie wpływa na rozwój życia w tym ekosystemie. Skutki niszczenia rafy są znaczące dla środowiska całych oceanów. Przede wszystkim woda może być mnie utlenowana i inne gatunki mogą się do tego nie przystosować.