jakie są wady zalety konsensusu?

Konsensus, lub inaczej konsens, polega na zgodzie uzyskanej w sposób powszechny. Zostaje ona zawarta między członkami należącej do danej społeczności. Jest to wąskie rozumienie tego pojęcia. Z kolei w szerokim rozumieniu tego pojęcia, oznacza ono zarówno praktykę jak i teorię takiego porozumienia. Zalety konsensusu są następujące: szybko podejmowana decyzja, nie wszyscy członkowie społeczeństwa muszą tak szybko podejmować decyzję oraz nie muszą oni myśleć w ten sam sposób. Ponadto każdy członek społeczeństwa podejmuje decyzję, taką jaką chce i nie jest do w niej nawet w najmniejszym stopniu zmuszany. Nie jest wywierany na niego również żaden nacisk oraz presja. Jednak istnieją różnice wady tego rozwiązania. Mniejszość osób, których decyzja nie została nie została przyjęta, może być niezadowolona z przyjętego sposobu rozwiązania jakiegoś problemu. Ponadto, proces znalezienia takiego sposobu, jest bardzo długi w porównaniu z decyzją podjętą przez jedną osobę, zwaną również liderem. Ponadto należy pamiętać, że nie uczymy się w ten sposób kompromisu, ponieważ to rozwiązanie uwzględnia tylko po prostu wolę większości danego społeczeństwa.