jakie są zasady interpunkcji

Interpunkcja to jeden z wielu aspektów, jakie trzeba brać pod uwagę, gdy chcemy posługiwać się poprawną polszczyzną na piśmie. Interpunkcja to inaczej mówiąc poprawne stawianie znaków interpunkcyjnych, oddzielanie słów i zdań według ustalonych zasad. Jedną z najważniejszych zasad interpunkcji jest to, iż każde zdanie należy zaczynać od dużej litery i kończyć odpowiednim znakiem interpunkcyjnym. Jeśli jest to zdanie zwykłe oznajmujące powinna to być kropka, jeżeli pytanie to pytajnik a jeżeli zdanie wykrzykujące to wykrzyknik. Jeśli w zdaniu są wymieniane jakieś rzeczy lub cechy je opisujące powinny być one oddzielone przecinkami. Czasami zdarza się, iż dane słowo nie mieści się jednej linijce i występuje potrzeba przedzielenie go, a jego części wpisania w nowej linijce. Wyrazu nie wolno dzielić według własnego uznania. Należy go podzielić na sylaby. Po ostatniej mieszczącej się w danej linijce należy wstawić pauzę, a kolejną linijkę również zacząć od pauzy i napisać pozostałą część podzielonego wyrazu.