kiedy aparat słuchowy?

Przede wszystkim aparat słuchowy stosuje się u dzieci, u których został wykryty wrodzony niedosłuch. Aparat słuchowy stosuje się również u dzieci, które w inny sposób straciły słuch, zanim nastąpił u nich koniec nauki mowy, czyli u dzieci, które nie ukończyły jeszcze 7 roku życia. Należy jednak pamiętać, że większość osób, które stosuje aparat słuchowy, już jest w wieku dorosłym. Występuje w sytuacji, gdy problemy związane ze słuchem związane są ze starzeniem się danej osoby. Lub też pomimo leczenia operacyjnego nie nastąpiła poprawa słuchu u osoby niedosłyszącej. Według statystyk prowadzonych przez amerykańskich badaczy aż 25 mln na całym świecie cierpi właśnie z powodu niedosłuchu. Ponadto ze statystyk wynika, że z tej grupy ludzi, aż 15 mln nie stosuje aparatu słuchowego z tej lub innej przyczyny. Ponadto niepokojące jest że aż 50 mln osób na całym świecie cierpi na uporczywe i bolesne szumy uszne. Taka grupa osób zwykle wymaga odpowiednich treningów usznych i zastosowania odpowiednich aparatów usznych, które zostaną właściwie ustawione.