kiedy wezwać karetkę?

Karetkę powinno, wezwać się w przypadkach zagrożenia życia takich jak wypadek, pożar, połkniecie lub wypicie niebezpiecznych substancji, otwartych złamań, drgawek, duszności, osty ból, wymioty długo trwałe, ukąszenie przez jadowite zwierzęta, próba samobójcza, porażenie prądem, udar oraz utrata przytomności, ale też wiele innych czynników zewnętrznych. Drugim ważnym momentem wezwania pogotowia jest, nagłe pogorszenie stanu zdrowia pacjenta wymagającego pomocy lub konsultacji z lekarzem lub ratownikiem medycznym. Pogotowie można wezwać dzwoniąc na ogólnopolski numer ratunkowy 112 lub 999 z telefonów komórkowych, przy telefonach stacjonarnych dzwonimy pod numer 999. Ważne jest, by wzywający pomoc zachował jasność umysłu i poddawał konkretne informacje potrzebne do wysłania karetki, takie jak dokładne objawy, dokładny adres, wiek i płeć osoby potrzebującej pomocy. Dzwoniący powinien również dyspozytorowi podać swoje dane oraz numer karetki, który może być przydatny w razie trudności z dojechaniem w wyznaczone miejsce.