kim był Brat Albert

Święty Brat Albert był polskim zakonnikiem franciszkańskim, malarzem oraz uczestnikiem walk powstańczych. Brat Albert, a właściwie Adam Hilary Bernard Chmielowski, urodził się w 1846 roku w Igołomi. Walczył w 1863 roku m.in. w powstaniu styczniowym. Aby móc kontynuować naukę związaną z pasją – malowaniem, wyjechał na Akademię Sztuk Pięknych do Monachium. Tam też powstało jego największe dzieło: “”Ecce homo””. Inne znane obrazy to “”Widzenie św. Małgorzaty””, “”Dama z lisem”” czy “”Amazonka””. Po namalowaniu obrazu “”Ecce homo”” doznał on olśnienia i poczuł powołanie do służby Bogu, wstąpił zatem do zakonu jezuitów, który po pewnym czasie zmienił jednak na zakon świętego Franciszka z Asyżu. Tam znalazł spokój i odnalazł swoje powołanie. Opiekował się w Krakowie bezdomnymi i nędzarzami, mieszkając razem z nimi w przytułkach i noclegowniach. Dał początek zakonom Albertynów i Albertynek, którzy szczególnie czuli są na pomoc biednym, uznając jednak jałmużnę jako sposób wyciszenia sumień bogatych. Brat Albert zmarł na raka żołądka w 1916 roku. Został beatyfikowany przez JP II na błoniach krakowskich w 1983 roku, a wyniesiony na ołtarze w Rzymie w 1989. Dzień pamięci Świętego Brata Alberta przypada w kościele katolickim 17 czerwca.