Kim są Etruskowie?

Etruskowie to jeden z ludów zamieszkujących w starożytności tereny północnej Italii. Nie jest jasno powiedziane skąd pochodzą Etruskowie, jednak wiadome jest, że z pewnością nie byli indoeuropejczykami. Grecki historyk Heredot twierdził, że Etruskowie przybyli do Italii drogą morską z Azji Mniejszej. Jednak jego przypuszczenia nigdy nie znalazły potwierdzenia. Za datę osiedlenia Etrusków podaje się rok tysięczny przed naszą erą, to prawdopodobnie wtedy zajęli tereny północnej Italii i postanowili się na nich osiedlić. Kultura Etrusków w znacznym stopniu wpłynęła na dalsze poglądy Rzymu. Etruskowie tworzyli związek miast, których prawdopodobnie było dwanaście zwany lukumonią. Ludność była podzielona na rody panujące oraz na lud prosty. Najważniejszym miejscem była świątynia bogini Voltumny. W tej świątyni składano ofiary, rozgrywano igrzyska, wybirano także kapłana i dowódcę wojsk. Początkiem dnia było dla nich południe, czas dzielili miesiącami księżycowymi. Religia Etrusków była pod silnym wpływem religii cywilizacji greckiej.