kogo określa się mianem nihilisty?

Mianem nihilisty określamy takiego człowieka, który wyznaje pogląd filozoficzny zwany nihilizmem. Nihilizm całkowicie lub częściowo neguje istnienie określonych bytów. Wyróżnia się kilka rodzajów nihilizmu, a mianowicie: nihilizm ontologiczny, nihilizm epistemologiczny, nihilizm egzystencjalny oraz nihilizm moralny. Nihilizm ontologiczny polega na tym, że nie traktuje żadnego bytu. Nihilizm epistemologiczny pokazuje, że poznanie jest niemożliwe oraz nie istnieje żaden sposób otrzymania określonej wiedzy. Nihilizm egzystencjalny cechuje się tym, że ludzie go wyznający nie posiadają żadnych celów oraz sensu życia i jego wartości. Nihilizm moralny charakteryzuje się natomiast tym, że istnieją jako takie wartości życiowe. Modernizm po raz pierwszy pojawił się w modernizmie i stale się rozwija, aż po czasy dzisiejsze. Nihilizm czasami jest wykorzystywany do określenia stanu społecznego, który charakteryzuje się tym, że nie posiada żadnych celów oraz doświadcza pustoty. Nihilizm czasami zaprzecza istnienie jakiejkolwiek wiedzy. Tomasz Szatkowski