Kto powoływał eforów?

Eforowie, byli to spartańscy urzędnicy, pomagali oni królowi podejmować najważniejsze decyzje. Z czasem jednak ich rola uległa zwiększeniu, w zasadzie pod koniec istnienia tej monarchii arystokratycznej byli równi królowi. Zajmowali się sprawami finansowymi, sądowymi, pełnili także kontrolę nad władcami i innymi urzędnikami. Osoby te miały prawo zwoływać Apellę i przewodniczyć Radzie Starszych czyli Geruzji. W zasadzie nie jest wiadomym jak uzyskali tak dużą władzę, możliwe, że po wojnach meseńskich lub w ich trakcie. Kadencja każdego efora trwała jeden rok. Ciekawostką jest fakt iż jako jedyni Spartanie nie musieli wstawać na widok króla czyli okazywać mu uległości. Byli oni powoływani przez Apellę, czyli zgromadzenie ludowe spartiatów. Tworzyli je tylko mężczyźni, którzy ukończyli trzydzieści lat i byli zdolni do działań wojennych. Ustrój Sparty czyli kolejnego obok Grecji kraju Helleńskiego ukształtował się około dziewiątego wieku przed naszą erą, legenda głosi, że stworzył go niejaki Likurg.