Kto to jest aborygen?

Aborygeni jest to określenie dla ludności pierwotnej, występujących od początku na danym kontynencie. W związku z tym możemy wyróżnić aborygenów australijskich i tasmańskich. Lud ten prowadzi jak pierwsi ludzie koczowniczy tryb życia, swoje zwyczaje bardzo silnie wiążą z naturą. Zajmują się zbieractwem, łucznictwem, polowaniem ,rybołówstwem. Zwykle nie zamieszkują w pobliżu wielkich aglomeracji, wręcz przeciwnie wolą niezamieszkałe dzikie tereny Australii Zachodniej, Północnej i Queensland ich populacja jest dość duża. Na obecne tereny przedostali się przez Nową Gwineę oraz Indonezję, które jeszcze w tamtych pradawnych czasach łączyły kontynent australijski z afrykańskim. Zazwyczaj aborygeni są zorganizowani w plemiona, którymi dowodzi wódz lub szaman. Wyznają religię politeistyczną i nierzadko szaman zajmujący się zielarstwem jest uznawany za kapłana i osobę, która może rozmawiać z bóstwami. Wszystkie tradycje w tym wytwarzanie najstarszego instrumentu świata są przekazywane ustnie z pokolenia na pokolenie. Aborygen jest to członek tego ludu lub plemienia.