kto to jest fundraiser?

Fundraiserem jest osoba, której zadaniem jest pozyskiwanie funduszy na działalność danej organizacji lub projektu. Zwraca się on w imieniu swojego pracodawcy do różnych osób o finansowe wsparcie danego przedsięwzięcia. Fundraiser ma zdobyć środki na funkcjonowanie pewnych podmiotów. Najczęściej fundraiserzy pracują dla organizacji pożytku publicznego lub różnego rodzaju fundacji i ważnych ze społecznego punktu widzenia instytucji. Pozyskują oni fundusze zwracając się z prośbą o dotację do różnych firm oraz koncernów. Bardzo często proszą o finansowe wsparcie także osoby prywatne. Fundraierami są na przykład często spotykani na ulicach ludzie w koszulkach z logo WWF lub Greenpeace’u. Przekonują oni ludzi do przekazania pewnej sumy pieniędzy na działalność prowadzoną przez te organizacje. Czasami fundraiserzy pracują dla instytucji kultury albo na przykład schronisk dla zwierząt. Dobry fundraieser wie, gdzie szukać środków na wsparcie danego projektu. Jego działania są celowe i przemyślane, a potencjalni darczyńcy starannie wytypowani.