kto to jest grafik

Grafik-artysta zajmujący się grafiką (np. artystyczną, użytkową). Grafika jest jednym z głównych działów sztuk plastycznych. Techniki graficzne dzielą się na: druk wypukły- polegają na żłobieniu w matrycy linii i płaszczyzn które mają pozostać nie wydrukowane, należą do nich: cynkoryt, drzeworyt, kamienioryt, linoryt, gipsoryt, korkoryt, fleksografia oraz na druk wklęsły: żłobienie lub trawienie w matrycy linii i płaszczyzn, które odbiją się na papierze (miedzioryt, kamienioryt, staloryt, akwaforta, akwatinta, heliograwiura itp.). Do techniki druku płaskiego należą: litografia, cynkografika, monotypia. W ostatnich czasach bardzo rozwinęła się grafika komputerowa, a zawód grafika komputerowego jest bardzo pożądany. Grafika ta jest wykorzystywana w rozrywce (filmy, gry itp.), nauce i technice. Stała się także kolejna dyscypliną artystyczną (grafika cyfrowa, digitalpainting, infografika). Grafika komputerowa dzieli się na wektorową i rastrową oraz dwuwymiarową (2D) i trójwymiarową (3D).