kto to jest muza?

Mianem muzy w mitologii greckiej określało się boginie nauki i sztuki. Istniało kilka ośrodków, w których istniał kult muz, a mianowicie: Delfy, Parnas oraz Helikon w Beocji. Większość autorów literackich wymienia dziewięć tak zwanych muz olimpijskich, które są córkami Zeusa i Mnemosyne. Każdej muzie przyporządkowana była opieka nad konkretną dziedziną poezji, nauki czy sztuki. Miały one również przypisane różne atrybuty. Tak więc muzami olimpijskimi były: Kalliope, Klio, Erato, Euterpe, Melpomene, Polihymnia, Talia, Terpsychora oraz Urania. Kalliope odpowiadała za poezje epicką, filozofię oraz retorykę. Trzymała w ręku tabliczkę i rycel. Klio odpowiadała za historię, trzymała przy sobie zwój papirusu. Erato to poezja miłosna, przedstawiono ją z kitarą. Euterpe utożsamiona była z poezją liryczną oraz grą na flecie. Przedstawiona ją z aulosem. Melpomene związana była z tragedią i śpiewem, przedstawiono ją z maską tragiczną. Polihymnia związana była z poezją chóralna oraz pantomima, nie posiadała atrybutu, miała zamyśloną twarz. Talia odpowiedzialna była za komedia, miała maskę komiczną. Terpsychora to taniec, trzymała lirę. Urania odpowiadała za astronomię i geometrie, przedstawiono ją z globusem oraz cyrklem.