kto utrzymuje zwiazek zawodowy

Związek zawodowy to bardzo szczególna forma zorganizowania się danej grupy społecznej, będącej pracownikami tego samego przedsiębiorstwa lub wykonująca ten sam zawód. Związek zawodowy zawsze odnosi się do ludzi pracy. Członkostwo w związku jest dobrowolne. Ojczyzną związków zawodowych jest Wielka Brytania, pierwsze związki powstały tam już w 1824 roku. Związek zawodowy ma za zadanie ochronę interesów pracowników oraz zapewnienie im godnych warunków pracy, godnej pensji, stoi na straży kodeksu pracy. Związek zawodowy jest organizacją samorządną i nie podlega innym organizacjom, takim jak kierownictwo przedsiębiorstwa czy organy państwowe. Związek zawodowy powstaje, jeżeli ma przynajmniej 10 członków. Aby założyć związek zawodowy, należy najpierw uchwalić jego statut. W statucie znajduje się postanowienie odnośnie źródeł finansowania związku. Sami związkowcy decydują, jak ich związek jest finansowany. Najczęściej, uzgadniają wysokość składek, które każdy z członków związku ma obowiązek płacić. Związek zawodowy sam siebie utrzymuje.