Napisz co oznacza określenie wotum zaufania

Powoływanie Rady Ministrów inaczej rządu jest procesem składającym się z szeregu czynności, których celem jest ukształtowanie tego organu egzekutywy. Procedura ta rozpoczyna się w momencie gdy dymisja poprzedniego rządu została przyjęta przez prezydenta. Głowa państwa chcąc powołać rząd podpisuje akt desygnacyjny, w którym akceptuje jego proponowany skład personalny. Najważniejsze jest jednak to iż mianuje on premiera czyli prezesa rady ministrów i upoważnia go do wyznaczenia ministrów wedle jego upodobań a także możliwości. Oczywiście kształt rządu jest konsultowany zarówno z prezydentem, jak i koalicjantami, wypada również aby kilku przedstawicieli opozycji znalazło się w składzie rządzącym. Skład musi być wyznaczony w ciągu 14 dni. Liczba ministerstw i ministrów jest zależna od premiera i w zasadzie nie ma stałej liczby. Następnie rząd w proponowanym składzie musi uzyskać inwestyturę czyli inaczej mówiąc formalną zgodę na rozpoczęcie działalności przez sejm i senat. Występuje to w formie udzielenia wotum zaufania premierowi w trakcie gdy wygłasza on przemówienie na temat zadań rządu tak zwane expose.