Napisz czym się różni trawnik od łąki

Trawnik jest to sztuczny ekosystem wytworzony przez człowieka. Najczęściej składa się ze sztucznej lub prawdziwej trawy równiutko przycinanej. Może on być składową częścią ogrodu, który może mieć skalniaczek jakieś oczko wodne, no i oczywiście kwiaty drzewa. Jednak to wszystko jest zaplanowane z rozmysłem przez florystę i architekta ogrodów oraz dostosowane do potrzeb klienta. Natomiast łąka to cały naturalny ekosystem. Jest to układ organizmów, który jest dynamiczny, zespół żywych jednostek jest nazywany biocenozą a relacje, które zaistnieją między nimi są nazywane siecią troficzną, musi być ona gdzieś umiejscowiona jest to biotyp w nim zachodzą rekcje chemiczne i obieg materii. Ekosystem jest to więc biocenoza, która występuje w określonym biotypie. Struktura ekosystemu jest to rozmieszczenie elementów, gatunków, które są najprostsze do tych najbardziej złożonych. Mówiąc więc krótko łąka została stworzona naturalnie i znajdziemy na niej dziko żyjące organizmy, różnego rodzaju ptaki, bezkręgowce, gady oraz płazy, żyją one we wzajemnej zależności między sobą.