napisz czym zajmuje się fizjologia

Fizjologia zajmuje się badaniem procesów życiowych organizmów. To dyscyplina naukowa, która analizuje funkcjonowanie poszczególnych układów organizmu, np. oddechowego, krwionośnego, trawiennego (pokarmowego). Fizjologia jest bardzo złożoną i rozbudowaną nauką. Wynika to z ogromnego obszaru zainteresowań, jakim się zajmuje. Bada ona przebieg i poprawność czynności życiowych, które zachodzą w organizmie ludzkim, roślinnym czy też zwierzęcym. Fizjologia organizmu ludzkiego zajmuje się analizą anatomii człowieka. Fizjolog oprócz badania całych układów organizmu, zajmuje się również studiowaniem funkcjonowania pojedynczych komórek. Proces ten nazywamy cytologią. Ze względu na rozległość nauki fizjolog specjalizuje się w jednej, konkretnej dziedzinie. Fizjologia ma bardzo ścisły z inną nauką, medycyną. Medycyna czerpie i wykorzystuje dokonania fizjologii. Fizjologia zajmuje się badaniem, czy w organizmie występuje równowaga fizykochemiczna. Równowaga ta ma wpływ na funkcjonowanie całego organizmu człowieka.