odpowiedz czym rozni sie magma od lawy?

Magma różni się od lawy i nie jest to nazwa zamienna. Magma jest gorącą i stopioną masą. Powstaje ona w głębi powierzchni Ziemi. Tworzą ją glinokrzemiany i krzemiany, z domieszkami siarczków i tlenków. Z kolei lawa jest magmą która wydobywa się już na powierzchnię Ziemi. Magma może powstawać w wyniku: wzrostu temperatury, wzbogacenie się w składniki, o charakterze lotnym, obniżenia się zawartości ciśnienia litostatycznego. W tych miejscach Ziemi, które mogą być uznawane i nazywane za wyjątkowe, może powstawać magma. Magma może być tworzyć intruzje plutoniczne (ciała skalne, powstałe w wyniku procesów geologicznych). Mogą również powstawać, w wyniku krzepnięcia magmy, różnego rodzaju skały magmowe- wulkaniczne, plutoniczne i żyłowe. Lawa jest ciekłym produktem, powstałym w wyniku działalności wulkanicznej. Pod względem tylko składników lotnych. Lawy mogą być kwaśne, zasadowe lub pośrednie, a kryterium podziału law jest analogiczny do klasyfikacji magm. AA, lawa poduszkowa oraz pahoehoe to trzy, najczęściej występujące postaci lawy.