wyjaśnij jakie ludy rzymianie nazywali barbarzyńcami

Termin “”barbarzyńca”” kojarzy się z człowiekiem prymitywnym, bez kultury i ogłady. Obecnie, mówiąc o barbarzyńcy, myślimy o dzikich ludach, zamieszkałych z dala od cywilizacji, którzy posługują się warknięciem zamiast mową, nie noszą ubrań i polują na zwierzęta za pomocą prymitywnych broni. Rzymianie jednak nazywali każdy lud barbarzyńcami i z początku nie miało to konotacji negatywnych. Wszystkie ludy, które nie należało do cywilizacji rzymsko-greckiej były ludami barbarzyńskimi, np. Celtowie, Germanie, Hunowie, Wandalowie, Frankowie, Goci, Scytowie, Sarmaci, Persowie. Z czasem, termin ten przyjął pejoratywne konotacje. Barbarzyńca zaczął kojarzyć się z kimś prymitywnym, niewykształconym, dzikim, niekulturalnym, nie wiedzącym nic o świecie, zajmującym się jedynie polowaniem i innymi czynnościami, dzięki którymi mógł przetrwać. Grecy uznawali barbarzyńców za lud niższy od siebie, ponieważ barbarzyńcy podlegali władcy, byli rządzeni przez dyktatora, kiedy Grecja była kolebką demokracji i każdy Grek miał wpływ na to, co dzieje się w jego polis.