zapisz czym różni się państwo demokratyczne od dyktatorskiego

Państwo demokratyczne jest państwem wolnym, niezależnym, gdzie szanuje się wolę i przekonania człowieka. Lud, czyli obywatele mają swój udział we władzy. To oni wybierają swoich przedstawicieli w wolnych, tajnych, bezpośrednich wyborach, którzy potem sprawują władzę w imieniu ludu. Lud może odwołać swoich przedstawicieli wieloma sposobami. Może przeciwstawić się jednostkom władzy. Demokracja znaczy “”głos ludu”” i to ludzie w demokracji mają największe znaczenie. W państwie demokratycznym przestrzega się praw człowieka, nie ma więźniów politycznych, rynek jest wolny. Państwo dyktatorskie – może być totalitarne lub autorytarne – jest często państwem, w którym łamie się prawa człowieka. W państwie dyktatorskim władzę sprawuje jednostka lub partia. Nie ma wyborów, a jeśli są, zostają albo sfałszowane albo nie ma opcji wyboru. Dyktator sprawuje władzę absolutną i nie może być odwołany. Swoich przeciwników skazuje na karę więzienia. Prawa człowieka są nagminnie łamane, rynek jest często zmonopolizowany.